I. STRONA

1. Właścicielem www.solpol-meble.com.pl jest firma
SOLPOL BIS Aldona Solak, ul. Ks. P.Wawrzyniaka 29, 63-600 Kępno.
Magazyn: ul. Rzemieślnicza 3, 98-400 Wieruszów

NIP: 6191064438
REGON: 382676856

Konto: mBank S.A. nr 54 1140 2004 0000 3802 8081 8655

2. Nabywcą może być osoba prawna lub osoba pełnoletnia.

II.ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

1. Realizujemy zamówienia na terenie całej Polski, co wiąże się z dopłatą za dostawę. Meble dostarczamy własnym transportem lub firmą specjalizującą się tylko w dostawie mebli.

2. Koszty dostawy wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

III. OFERTA

1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie są fabrycznie nowe.

2. Czas realizacji zamówień jest uzależniony od aktualnych stanów magazynowych (np.wybrany kolor).

3. Ceny mebli podajemy w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

4. Wymiary mebli mogą się różnić +- 5 cm

5. Funkcja spania w narożnikach pokojowych oraz kanapach służy do okazjonalnego spania.

IV. ZADAWANIE PYTAŃ

1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail, na który z pewnością odpowiemy.

V. ZAMAWIANIE TOWARU

1. Zamówienie można złożyć telefonicznie, e-mailem lub poprzez koszyk w sklepie.

2. Zamówienie jest potwierdzane przez nas e-mailem lub telefonicznie.

3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy "SOLPOL BIS Aldona Solak" a nabywcą.

4. Na zakupione meble wystawiamy na życzenie fakturę VAT.

5. Podczas zamówienia prosimy o podanie szczegółowych informacji, takich jak:

- informacji o wybranej formie zapłaty za towar (płatność przy odbiorze, gotówką, przelew),

- informacji o rodzaju zakupionego towaru ( np.kolor), do mebli tapicerowanych wysyłamy próbki materiałów na nasz koszt - pocztą priorytetową - próbki na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać i rzeczywistego koloru lub zależne np. od innego ustawienia monitora.

- danych do wysyłki (jeżeli adres wysyłki jest inny niż adres zamieszkania /zameldowania),

- danych do wystawienia faktury (jeżeli takową życzycie sobie Państwo)

6. Firma SOLPOL BIS Aldona Solak zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia zawierającego niekompletne dane.

7. Klient może zrezygnować z zakupów lub wprowadzić zmiany do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Fakt o rezygnacji i zmianach zamówienia należy zgłosić poprzez e-mail: solpol-meble@wp.pl lub telefonicznie tel. 603 475 500 

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez klienta potwierdzenia telefonicznie lub e-mail. Wiąże się to z faktem zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a sprzedającym.

9. Realizujemy zamówienie w momencie dokonania przedpłaty na towar(jeśli jest ona wymagana)

10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które są uzależnione od rodzaju i ilości mebla.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

VI. DOSTAWA I WYSYŁKA TOWARÓW

1. Forma transportu

Zakupione meble można odebrać osobiście (wcześniej uzgadniając termin odbioru) lub nasz transport za dopłatą (do uzgodnienia). Zachęcamy do korzystania z dostaw naszym transportem w szczególności większych gabarytowo przesyłek. W większości przesyłek pozwala to na obniżenie kosztów oraz bezpieczniejszą dostawę. W przypadku naszego transportu prosimy o kontakt celem określenia kosztów i czasu dostawy. Zadając pytanie o nasz transport prosimy o podanie nazwy miejscowości z kodem pocztowym.

Częstotliwość dostaw uzależniona jest od ilości zamówień w danym regionie. 

Wysyłki dostarczane są przez nasz transport - sposobem burta-burta lub pomagamy przy wniesieniu(za opłatą)

 

 1. Dostarczamy w godzinach od 6.00 do 23.00.

 2. Dzwonimy do klienta 1-2 dni przed dostawą mebli podając  ORIENTACYJNĄ  godzinę dostawy, a następnie kierowca na około 30 minut przed dostawą dzwoni do Klienta, że już się zbliża. Można ustalić większe wyprzedzenie czasowe dla kontaktu od kierowcy.

Koszty dostawy naszym transportem pokrywa kupujący. Czas realizacji zamówień jest uzależniony od stanów magazynowych (np.wybrany kolor) lub zdolności transportowych. W przypadku pilnych zamówień prosimy o wcześniejsze zapytanie, co do terminu realizacji określonego zamówienia.

Kierowca nie wnosi mebli, ale na życzenie Klienta może poczekać kilka minut na rozpakowanie i sprawdzenie mebla.

VII. PROCEDURA ZAKUPU NA RATY

Oferujemy zakup ratalny poprzez bank Santander. Przed zakupem Klient zgłasza do Nas chęć zakupu na raty, następnie na adres e-mail otrzymuje od Nas link do wniosku kredytowego i go wypełnia przez Internet. Po złożeniu zniosku kredytowego z Klientem będzie kontaktował się pracownik banku. O decyzji (pozytywnej lub negatywnej) bank Nas poinformuje. W przypadku decyzji pozytywnej będziemy się kontaktować z Klientem, żeby domówić wszystkie szczegóły związane z zamówieniem. Jeśli decyzja będzie negatywna to zamówienie zostaje anulowane.

VIII. PŁATNOŚCI

Po przyjęciu zamówienia wysyłamy e-mailem numery kont bankowych, na które należy przelać należną kwotę w zależności od formy zapłaty.

W przypadku dużych zamówień preferujemy przedpłatę 30% wartości zamówienia, natomiast pozostała kwota jest regulowana przy dostawie.

W tytule przelewu prosimy wpisać hasło "sklep internetowy". Jeżeli kupujący dokonuje przelewu z konta innej osoby prosimy o podanie imienia i nazwiska kupującego w tytule przelewu oraz poinformowanie nas o tym e-mailowo.

IX. GWARANCJA

Wszystkie oferowane wyroby objęte są 24 miesięczną gwarancją(dla osoby fizycznej) i 12 miesięczną(dla firm)

X. REKLAMACJE 

 

 1. Reklamacje towarów zamawianych u Producenta mogą być składane listownie bądź za pomocą poczty elektronicznej solpol-meble@wp.pl

 2. Wzorniki z kolorami tkanin są materiałami poglądowymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Ze względu na ograniczenia wynikając z technik druku, kolory wybarwień w ofercie mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

 3. Firma Solpol Bis odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 4. Firma Solpo Bis do zgłoszonych reklamacji ustosunkuje się w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.

 5. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany bądź też Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Producenta.

 7. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 8. Firma Solpol Bis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (rękojmia wyłączona dla firm, w tym przypadku okres gwarancji wynosi 1 rok).

 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Producenta dostarczyć wadliwy towar na adres: Rzemieślnicza 3,98-400 Wieruszów

 10.  Jeżeli ze względu na rodzaj towaru dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić towar w miejscu, w którym się on znajduje.

 11.  W przypadku naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Solpol Bis dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru do Producenta, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 12. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Solpol Bis zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży towaru oraz koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do Producenta jeżeli wystąpiły oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 13. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.

 14. Na towary dostępne u Sprzedającego Solpo Bis udziela gwarancji. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

 15. Odpowiedzialność Solpol Bis  względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

 16. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu Sprzedający  prosi o dokładne sprawdzenie przy Kierowcy dostarczonego towaru.  W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kierowcy i wykonać zdjęcia towaru o stanowi warunek uwzględnienia reklamacji.

 17. W przypadku nie spisania protokołu reklamacyjnego i nie zrobienia zdjęć, reklamacja nie zostanie uwzględniona bowiem uniemożliwiało to będzie stwierdzenie czy paczka została uszkodzona podczas przesyłki bądź też po dostarczeniu towaru pod wskazany adres.

 18. Dopuszczalna tolerancja wymiarów mebla +/- 5 cm.

 19.  Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji. 

XI. Zwroty

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny (wyjątkiem są produkty wykonywane pod indywidualne zamówienie Klienta tj. meble tapicerowane: np.: wybór tkaniny, wybór układu narożnika). 

 2.  W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. " O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niektóre prezentowane na zdjęciach tkaniny zostały wycofane z produkcji. Meble tapicerowane mają charakter wypoczynkowy. Są zaprojektowane i wykonane z przeznaczeniem do wypoczynku, nie zastępują sypialni. Prezentowane wyroby nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.